Lokalna akcijska skupina Posavje 2007 - 2013

O LAS Posavje

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE je tripartitno pogodbeno partnerstvo javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij, ki se je leta 2008 pod okriljem Regionalne razvojne agencije Posavje vzpostavilo z namenom, da v praksi uveljavi nov razvojni pristop pri razvoju podeželja, to je pristop LEADER. Njegovo izvajanje je na ravni EU podprto s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Z uspešno prijavo na javni poziv takratnega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je LAS Posavje v programskem obdobju 2007 – 2013 ...

preberite več

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA POSAVJE
Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
07 488 10 43